1.Bendrosios nuostatos

1.1                Šios pirkimo – pardavimo taisyklės nustato internetinės parduotuvės “modana.lt” (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo ( toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje “modana.lt”

1.2                Internetinėje parduotuvėje “modana.lt” apsipirkti turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys  kurie yra sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus  atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

2. Asmens duomenų saugojimo garantija

2.1                Internetinės parduotuvės “modana.lt” lankytojų ir Pirkėjų duomenys yra  saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, pakeitimo bei nuo trečiųjų šalių.

2.2                Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.3                Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo “modana.lt” internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1                Sutartis tarp pirkėjo ir pardadavėjo  yra sudaroma tuomet kai Pirkėjas, išsirinkęs  prekę (-es), suformuoja užsakymų krepšelį. Suformavęs prekių krepšelį Pirkėjas be klaidų suveda būtinus duomenis užsakymo vykdymui (vardą, pavardę, telefono numerį, pristatymo adresą ir kitus formoje reikalaujamus duomenis). Sutartis laikoma sudaryta o pirkėjas garantuoja jog susipažino su visomis parduotuvės taiyklėmis  nuo to momento kai pirkėjas paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą/Apmokėti/Užsakyti/Pirkti". Po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna patvirtinimą apie sutarties sudarymą.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1                Pirkėjas turi teisę pirkti internetinės  parduotuvės modana.lt  nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su modana.lt internetine parduotuve, pranešdamas  Pardavėjui apie tai el. Paštu  ar  telefonu. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo apgadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

 5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1                Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 24 valandas.

5.2                Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu. Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.

5.3                „modana.lt“ turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo - pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos.

5.4                Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1                 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.

6.2                Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta).

 

7. Prekių grąžinimas

7.1                Prekių grąžinimas galimas ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. Išlaidos, sudariusios prekės pristatymą, pirkėjui nėra grąžinamos. Jeigu už prekę mokėjote nuolaidos kuponu, tai grąžinamas kuponas, bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kuponai į grynuosius pinigus nėra keičiami

 

8. Atsakomybė

8.1                Modana.lt internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės būtini duomenys nurodomi prekės aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad “modana.lt” internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.2                Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.3                Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

8.4                Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

9. Baigiamosios nuostatos

9.1    Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

9.2    Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.